Kopieringsmaskinen tar ut sin hämnd

h1 april 10th, 2006

Kopieringsmaskinen tar ut sin hämnd för att du använder fel papper (enligt reklamen).

Skriv en kommentar